Ben aldırma operasyonu

20 Temmuz 2013 Cumartesi

Fraksiyonel Lazerle Ben Aldırma

Fraksiyonel Lazerle Ben Aldırma
                Ben aldırma yollarından biri de lazerdir. Bazı benler şeklinden, görünüşünden ya da zararlı yapısından dolayı aldırılmaktadır. Böyle benlerde en çok kullanılan yöntemlerden biri fraksiyonel lazerle ben aldırma ktır. Benzerleri arasında en çok tercih edilen lazer, fraksiyonel lazerdir. Daha hızlı bir tedavidir. Daha derinlere inerek pigmentlere daha çok etki etmektedir. Bu lazer tedavisi vücutta neredeyse her yere uygulanabilmektedir. Bu uygulamayla aşırı derecede kafaya taktığımız benlerden kısa süre kurtulmak mümkün olmaktadır. Tedaviden sonra hiçbir ağrı hissedilmemektedir. Ayrıca tedavi sırasında da ağrı ya da sızı hissedilmemektedir. Lazer tedavisiyle benin alındığı bölgede en ufak bir iz dahi kalmamaktadır. Tenin diğer bölgelerindeki görünüm elde edilmekte ve bir bütün oluşturulmaktadır. Ayrıca o bölgedeki ten renginde de bir değişiklik olmamaktadır. Bu yüzden kesilerek alınan ben tedavisinden daha çok fraksiyonel lazerle ben tedavisi tercih edilmektedir.

                Lazerle benlerin alınması, oldukça sağlıklı bir yöntemdir. Zararlı benlerin alınması için genelde kesilerek değil lazerle alınması daha çok tavsiye edilmektedir. Böylece cilt kanserine neden olması da önlenmektedir. Sadece tedaviden sonra benin alındığı bölgeyi temiz tutmak ve darbe almamasına dikkat etmek önem taşımaktadır. Aksi takdirde istenmeyen tepkimeler ortaya çıkabilmektedir. Böyle olumsuz bir tepkime oluştuğunda acil olarak bir uzmana başvurulması gerekmektedir. Tekrar müdahale edilir ve olumsuz durum ortadan kaldırılır. Ben alımında lazer tedavisi oldukça güvenilir bir yöntemdir.

Cerrahi Yöntemlerle Ben Aldırma

Cerrahi Yöntemlerle Ben Aldırma
                Lazerle ben tedavisi yanında benlerin alınmasında cerrahi müdahaleler de yapılmaktadır. Bu müdahalelerde lazer tedavilerinde uygulanmayan lokal anestezi yöntemi uygulanmaktadır. Bunun için küçük iğneler kullanılmaktadır. Bu iğnelerle benin etrafı uyuşturulmaktadır. Cerrahi yöntemde neşter kullanılmaktadır. Neşterin can yakıcı etkisi böylece giderilmekte ve uyuşturulmaktadır. Bu maddenin belli bir miktarda uygulanması gerekmektedir. Çok az olduğunda can acısına neden olmaktadır. Çok fazla olduğunda ise tedaviden çok uzun süre sonra uyuşukluk devam etmektedir. Uyuşukluktan dolayı bazı zararlar verilebilmektedir. Çünkü bölge hissedilmez, dolayısıyla alınan darbeler de hissedilmez.

                Uyuşturulduktan sonra benin etrafından elips şeklinde çıkarılarak ben aldırma işlemi gerçekleştirilir  ve benin hiçbir parçası deride bırakılmaz. Ben düzgün bir biçimde alındığında, patolojik inceleme de yapılabilmektedir. Bu inceleme ile kanser olup olmadığı da kolaylıkla anlaşılmaktadır. Kanser riski varsa da diğer benler incelenir ve kişiye geniş çaplı bir tedavi uygulanır. Ben alındıktan sonra orya küçük çapta ve iz kalmayacak biçimde dikiş atılır. Bu dikiş uzmanlar tarafından atılmalıdır. Aksi takdirde iz kalma olasılığı daha yüksektir. Tedaviden sonra küçük de olsa iz kalmaktadır fakat dikkat çekmeyen biz izdir. Müdahale yapıldıktan sonra gazlı bez ile pansuman yapılır ve kişi günlük işlerine geri döner. Çünkü günlük yaşamı etkilemeyen bir operasyondur. Güvenle tercih edilebilir ve bir uzman tarafından yapıldığı sürece hiçbir zararı ya da olumsuz tepkimesi olmamaktadır.

Radyo Frekans ile Ben Aldırma

Radyo Frekans ile Ben Aldırma
Ben görünüş açısından insanların canını sıkan ve ileride psikolojik rahatsızlıklara sebep olabilecek bir dokudur. Bu dokunun iyi huylu yâda kötü huylu olmasına karşın vücutta ciddi hastalıklara sebep olma olasılığı da bulunmaktadır. Bazı et benlerinin kansere sebep olduğu belirtilmektedir. Fakat bu benler iyi yâda kötü huylu olsun bunlardan kurtulma yöntemleri mevcuttur. Bu yöntemlerden beninizin huyuna göre doğru olanı seçerek tedavi olmanız mümkündür. Bu konuda oldukça iyi ve son yıllarda giderek popülerleşen tedavi yöntemlerinden biriside radyo frekans ile ben aldırma yöntemidir. Yöntem elektrotlar ile aynı mantık üzerinden çalışmaktadır. Bu sebeple de pek çok özelliği birbirlerine benzemektedir.

Radyo frekans dalgalarını doku üzerine ince uçlar yardımı ile ileterek bu dalgaların yüksek ısı enerjisine dönüşmesi sağlanmaktadır. Radyo frekans dalgalarından kaynaklı bu yüksek ısı ben dokusunu ısıtarak buharlaştırmaya çalışmaktadır. Kısacası beni kontrollü bir şekilde yakma işlemi yapılmaktadır. Buharlaşma işlemi ile ben dokusunu yok etmekte mümkün olmaktadır. Damar beni tedavisinde kullanılamayan radyo frekans ile ben tedavisi yöntemi diğer tüm benlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Bu sebebi nedeni ile giderek de popülaritesi artmaktadır. Lazer tedavisinin uygulanamadığı renksiz benlerin tedavisinde oldukça başarılı olmaktadır. Genel olarak bu tedavi yöntemi bir seansta halledilebilmektedir. Benin derecesine göre bu değişebilmektedir. Ayrıca doğru bir şekilde uygulandığında deri üzerinde oldukça az ve uzaktan bakıldığında belli olmayacak bir iz bırakmaktadır.

Koterle Ben Aldırma

Koterle Ben Aldırma
Neredeyse çoğu insanın vücudunda benler bulunabilmektedir. Benler insanların üzerinde genellikle psikolojik olarak rahatsızlık yaratabilmektedir. Görünüşte yaşanan bu problemlerden sıkılan ve rahatsız olan insanlar ben aldırma yöntemlerini kullanarak bu rahatsızlıklardan kurtulabilmektedir. Ben aldırma yöntemlerinden birisi olan koterle ben aldırma sayesinde özellikle yüzünüzde oluşan benleri aldırarak görünüş açısından bir sıkıntı yaşamamanız mümkündür. Koter genel olarak elektrik enerjisini dokunduğu yere ileten ve orada bir ısı enerjisi sağlayan bir cihazdır. Birçok tedavide bu cihaz kullanılabilmektedir. Cerrahi açıdan genel olarak kanamaları durdurmak için kullanılan bu cihaz günümüzde ben aldırma işlemlerinde de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Yöntem benin çeşidine göre iyi sonuç sağlayabilmektedir.

Koterle ben tedavisi yönteminde genel amaç ben dokusunu buharlaştırarak yok etmektir. Koter ile bene dokunulduğu andan itibaren ısı enerjisi verilmeye başlanır. Verilen ısı enerjisi ben dokusunu ısıtmaya başlar. Bu zamanlar ben dokusunun buharlaşmasını sağlar. Buharlaştıktan sonra belirli bir süre içerisinde buharlaşan deri yerini kabuk bağlar. Kabuk yanığın derecesine göre belirli bir sürede geçer ve altında normal bir yara kabuğunda da olduğu gibi pembemsi yeni deri çıkar. Bu deride belli bir zaman geçtikten sonra kendiliğinden tenin normal rengini geri alır. Bu tedavi yöntemi iyi bir uzman hekim tarafından yapıldığında herhangi bir sorun ile karşılaşmak mümkün değildir. Ayrıca bu tedavi yöntemi dikkatli bir şekilde yapıldığı sürece ben aldırdıktan sonra iz bırakma yapmaz.

18 Temmuz 2013 Perşembe

Ben aldırma operasyonu


Günümüzde cilt güzelliği, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine tüm insanlar için önemsenen bir konudur. Cilt, görünüş açısından ya da sağlığımızı etkileyecek türde kötü olduğu düşünüldüğünde çeşitli cerrahi operasyonlarla ya da lazer, radyo frekans vb. ile tedavi edilebilmektedir.Cilt güzelliği toplumla iç içe meslek gruplarında çalışmakta olan bazı kişiler için daha da önemsenmektedir. Eğitim kurumu çalışanları, pazarlamacılar,satış danışmanları gibi meslek gruplarında çalışan kişiler örnek olarak gösterilebilir. Cilt üzerinde oluşan benler başlıca cilt problemlerinden bir tanesidir. Doğuştan olup ilerleyen dönemde büyümüş ya da sonradan oluşmuş benler  özellikle ilk etapta göze çarpan; burunda, alında, çenede, kaşta, yanaklarda, boyunda, ensede bulunan benler çeşitli tedavi yöntemleri uygulanarak aldırılabilmektedir. Benler yaşlara göre değişkenlik gösterir. Çok rastlanan ben türleri nevüs, papül, hamanjiom, spider anjioma, polip, makul aktinik keratoz dur. Bunun dışında tıp dilinde bilimsel olarak sınıflandırılmış türlerden bulunmaktadır.

Halk arasında riskli, ölümcül vb. şekillerde söylentilerden dolayı beni olan kişiler ben aldırma işlemini riskli görmektedir ve tedaviden çekinmektedirler. Fakat halk arasında söylenilenlerin bilimsel değeri olmamaktadır. Oluşan benler fiziksel ya da görsel olarak rahatsızlık oluşturmaktaysa, rahatsızlık vermese bile önlem amacıyla tedavi edilmelidir. Ben aldırma işlemi çeşitli tedavi yöntemleriyle uygulanmaktadır. Teknolojik yöntemler bulunduğu gibi ben aldırma işlemi cerrahi operasyon ile de yapılabilmektedir. Tedaviye başlamadan önce lütfen en yakındaki hastanede ya da kontrol yaptırıp doktorunuzun yönlendirmesiyle hareket

ediniz.